Поискайте оферта

За да можем да Ви предоставим точната услуга, е нужно да разберем повече за Вашия ВЕИ проект и в какъв стадий се намира той.

Работеща Централа

Работеща Централа

Искам да получа оферта и договор за изкупуване от централа, която произвежда електроенергия и е присъединена към електропреносната мрежа.

Централа в процес на изграждане

Централа в процес на изграждане

Искам да получа оферта и договор за изкупуване и ще се нуждая от съдействие в процеса на присъединяване.

Нов ВЕИ проект

Нов ВЕИ проект

Проучвам пазара и искам да получа оферта и повече информация