Company Logo

Поискайте оферта

За да можем да Ви предоставим точната услуга, е нужно да разберем повече за Вашия ВЕИ проект и в какъв стадий се намира той.
Производител
Производител-консуматор
Работеща Централа
Работеща Централа

Искам да получа оферта и договор за изкупуване от централа, която произвежда електроенергия и е присъединена към електропреносната мрежа.

Централа в процес на изграждане
Централа в процес на изграждане

Искам да получа оферта и договор за изкупуване и ще се нуждая от съдействие в процеса на присъединяване.

Нов ВЕИ проект
Нов ВЕИ проект

Проучвам пазара и искам да получа оферта и повече информация

КЕР Токи Пауър АД

гр. София, бул. "Христофор Колумб" 41, ет. 5

0700 13961; 02 / 907 1620

Токи 2024

Общи условияПолитика за поверителност